finoven met steneninleg

Sfeervol en ecologisch stoken en verwarmen met een Finoven.

De Finoven heeft massa nodig om de warmte op te slaan ( zien info onderaan). Hier is gekozen voor afwerking met stenen inleg.


 

 

Houten steunpaal bekleden1In dit project hebben we de oude authentieke delen ( bijv houten steun) zoveel mogelijk behouden wat een bizondere sfeer geeft. De onderzijde van de steunpaal is ter bescherming en versteviging met Beton Ciré ingesloten, waarbij tevens een praktisch afzetvlak ontstaat.

badmeubel 41

Het badkamer gedeelte wordt met geheel eigen afwerking van bijv "handmade" eiken onderkasten van Jan van Berge verfraaid.

reclame bord Jan van Berge

 

 

 

 

 

Badkamer hieronder is nog in eerste fase naar ook hier zijn de authentieke houten balken prachtig in het ontwerp meegenomen (verdere afwerking volgt nog)


 

 

 


 


info http://nl.wikipedia.org/wiki/Finkachel

werking finoven kachelKenmerkend voor dit type van massieve kachel zijn de tegenstroomkanalen. In deze kanalen, aan de zijkanten van de kachel gelegen, stroomt de warme lucht van boven naar beneden alvorens naar de schoorsteen afgeleid te worden. De warme lucht geeft dan zijn warmte af aan de buitenwand, waarna de opgeslagen warmte door de wand langzaam afgegeven wordt aan de omgeving. De warmtepiek van een klassieke kachel wordt bij de finkachel afgevlakt en de afgifte van de warmte verloopt gespreid. De leemsteen is een slechte geleider van warmte. Hij zal de warmte slechts langzaam doorgeven en daardoor de opgeslagen energie doseren.

Om een goede werking van de finkachel te verzekeren is een voldoende grote massa van de kachel een voorwaarde. Een massa van 1000 kilogram is minimaal nodig om een goed werkende finkachel te bekomen. Door de grote massa daalt de wandtemperatuur waardoor het aandeel stralingswarmte toeneemt. Elke kachel levert een deel stralingswarmte en een deel convectiewarmte. Convectiewarmte is de opwarming van de lucht die in contact komt met de hete buitenwand van de kachel. Deze warme lucht gaat stijgen, langs het plafond lopen en langs de muren naar beneden komen. Er ontstaat een stofrijke luchtstroom en een slechte verdeling van de warmte. Bij stralingswarmte gaat de kachelwand een veel aangenamere stralingswarmte uitstralen. Hoe lager de wandtemperatuur van de kachel des te groter is het aandeel stralingswarmte, vandaar het belang van de grote massa van de finkachel.

Dankzij de aanwezigheid van een secundaire verbrandingsruimte met luchttoevoer kunnen de hete rookgassen die ontstaan zijn verder verbranden. Hierdoor wordt niet enkel extra warmte geproduceerd, ook zullen de schadelijkste rookgassen (roet, koolstofmonoxide enz.) verder verbranden. Hierdoor stoten finkachels minder schadelijke stoffen uit dan de traditionele ijzeren kachels.